Kolegiata w Kruszwicy

Kolegiata św. Piotra i św. Pawła w Kruszwicy, jest bez wątpienia obiektem, któremu warto poświęcić trochę uwagi.

Budynek to przykład architektury romańskiej, będący najlepiej zachowanym obiektem, reprezentującym ten styl w Polsce. Świątynia powstawała w latach 1120-1140. Do pewnego czasu pełniła funkcję siedziby biskupstwa, które jednak w roku 1148 zostało przeniesione do Włocławka.

Kolegiata została wybudowana na planie krzyża łacińskiego. Budowla posiada trzy nawy, a do jej wzniesienia użyto granitu oraz piaskowca. Świątynia posiada prezbiterium z zamkniętą absydą, a w ramionach jej transeptu znajdują się dodatkowo mniejsze nisze.

Na uwagę zasługują także cztery portale, prowadzące do świątyni. Ich wykonanie jest proste, dekorację tworzą tu jedynie łuki archiwoltowe. Ponadto, w dwóch portalach południowych widnieją gładkie tympanony.

Surowa bryła świątyni zachowała się w niemal idealnym stanie. Warto też wiedzieć, że z oryginalnego wyposażenia kościoła przetrwała chrzcielnica i kropielnica. Poza tym, w absydach transeptu odnaleziono również pozostałości po pierwotnych ołtarzach.