Krużganki na Wawelu

Zamek na Wawelu to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych budowli tego typu w Polsce. Stanowił siedzibę królów i centrum polityczne państwa polskiego, aż od XI do XVI wieku. Zamek został wybudowany na lewym brzegu Wisły, a dokładniej na południe od lokalizacji miasta.

Budowla pełniła również funkcje obronne. Zamek na Wawelu przez długie lata był wielokrotnie rozbudowywany i odbudowywany. Nie ominęły go również grabieże, czy kataklizmy, takie jak pożary.

Jednym z najpiękniejszych miejsc na zamku są renesansowe krużganki arkadowe. Krużganki to nic innego, jak długi korytarz, okalający wewnętrzny dziedziniec. Krużganki na Wawelu opinają trzy skrzydła mieszkalne oraz ścianę kurtynową od południowej strony.

W XIX wieku krużganki zostały częściowo zabudowane przez wojska austriackie. Ich wygląd został przywrócony dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wtedy też zrekonstruowano brakujące części konstrukcji i przywrócono im ich dawną formę.

Pierwotne tynki zostały usunięte, a w ich miejsce położono nowe zaprawy – wapienno-piaskowe, dodatkowo barwione naturalnymi pigmentami.