Nadajniki naziemnej telewizji cyfrowej

www.cafesekret.pl

Zmiana metody nadawania sygnału telewizyjnego, z przekazu analogowego na przekaz cyfrowy, była przeprowadzana etapami. Obecnie, na terenie całej Polski funkcjonuje jedynie naziemna telewizja cyfrowa, która otworzyła spektrum nowych możliwości. W pierwszym etapie wdrażania telewizji cyfrowej, uruchamiane były nadajniki DVB-T, czyli takie, które nadają sygnał cyfrowy. Po okresie przejściowym możliwe było wyłączenie wszystkich nadajników telewizji analogowej. Kanały cyfrowe emitowane są w multipleksach, czyli pakietach.

W Polsce działa kilka takich multipleksów, które wykorzystywane są przez różnych nadawców. Ostatni etap to całkowite wyłączenie tradycyjnej telewizji, które nastąpiło w 2013 roku. Wszystkie nadawane programy udostępniane są bezpłatnie, ale w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego. Operatorzy proponują jednak dodatkowe kanały, których oglądanie możliwe jest za dodatkową opłatą. Takie kanały wyróżniają się atrakcyjną zawartością programową i różnorodnością.