Czarne worki na śmieci do odpadów komunalnych.

Budownictwo, podobnie, jak każda inna dziedzina gospodarki, jest prawnie regulowane. W tym akurat wypadku przez prawo budowlane, czyli najważniejszą polską ustawę z zakresu projektowania, budowy, a także utrzymania i nadzoru obiektów budowlanych a także zasad działania organów administracji publicznej w zakresie budownictwa. Innymi, ważnymi kwestiami regulowanymi przez tę ustawę są: ochrona środowiska podczas działań związanych z rozbiórkami, budową nowych obiektów zarówno użyteczności prywatnej, jak i publicznej i ich utrzymania; miejsce realizacji poszczególnych inwestycji i sposób uzyskania pozwolenia na budowę tudzież rozbiórkę, a także określenie rodzajów robót budowlanych i takich budów, które nie wymagają pozwolenia.

Prawo budowlane reguluje także oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania, a także prowadzenie działalności zawodowej osób, które zajmują się budownictwem. Chodzi tutaj o przyznawanie im uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji czyli tak zwanych uprawnień budowlanych, a co za tym idzie odpowiedzialności karnej i zawodowej. Ustawa ta reguluje także prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz określa podstępowanie w wypadku katastrofy budowlanej.

Oferujemy na śląsku skup złomu Ruda Śląska Wostal – skup surowców wtórnych i złomu