Podział systemów informatycznych

Systemy informatyczne to nic innego jak połączenie systemów informacyjnych z systemami cyfrowymi. Ze względu na szerokie zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych opracowano ich podział. Każdy z elementów podziału dotyczy innej dziedziny ich wykorzystania.

Systemy uniwersalne wykorzystywane są praktycznie w każdej dziedzinie, lecz nie posiadają one wyspecjalizowanych funkcji. Systemy informatyczne do sterowania procesami produkcji jak sama nazwa mówi, wykorzystywane są zarówno podczas produkcji jak i podczas jej planowania. Pewna grupa systemów posiada funkcję pracy off-line, czyli nie wymagają podłączenia do sieci.

Wiążę się to jednak z pewnymi ograniczeniami, a dokładniej mówiąc, wymiana informacji pomiędzy stanowiskami pracy nie jest możliwa. Kolejnym elementem podziału są systemy do sterowania organizacjami. Są to specjalnie zaprojektowane systemy, które wspomagają zarządzanie oraz planowanie w firmach.

Każda renomowana marka posiada swój własny system sterowania organizacją.