https://www.llentab.pl/kontakt/katowice/ https://www.interlan.pl/

Oczywiście, gdy myślimy o górnictwie w Polsce to myślimy o Śląsku, a dokładniej o Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, które w skrócie można nazwać GZW. Jest to położony nie tylko na terenie Polski, ale również Czech jednolity obszar geologiczno-geograficzny zawierający największe w obu tych krajach zasoby węgla kamiennego.

Na tych terenach odbywa się także najbardziej intensywna eksploatacja tego węgla. W Polsce obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego położony jest przede wszystkim na Górnym Śląsku, ale także w Małopolsce czyli w Zagłębiu Dąbrowskim i Zagłębiu Krakowskim.

Na terenie Czech pokłady węgla kamiennego znajdują się w kraju morawsko-śląskim. Zasoby węgla kamiennego w Małopolsce występują na terenie powiatu chrzanowskiego, krakowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, myślenickiego, suskiego o wadowickiego.

W Czechach są to okolice Ostrawy i Karwina. W Polsce rozwój tego obszaru sprawił, że ukształtowały się na jego terenie dwie, duże aglomeracje urbanistyczne.

Są to: Górnośląski Okręg Przemysłowy, który powstał wokół Katowic i Rybnicki Okręg Węglowy, utworzony w okolicach Rybnika. W Czechach analogiczna aglomeracja ukształtowała się w okolicach Ostrawy.

Na terenie tego obszaru jest 128 udokumentowanych złóż węgla kamiennego, z czego 50 jest zagospodarowane.

www.dabudibu.pl