System MRP

System MRP to nic innego jak Material Requirements Planning, czyli planowanie zapotrzebowania materiałowego. Jego zadaniem jest zbieranie procesów wymaganych do wyznaczania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, czyli surowców. Zaliczają się do nich wszelkiego rodzaju materiały wymagane do produkcji danego towaru bądź też usługi.

Służy również do dobierania komponentów wymaganych przy produkcji dóbr materialnych. Najważniejszym i głównym celem jest zmniejszanie nakładów finansowych wymaganych do przeprowadzania sprawnie procesu produkcji. Jest to bowiem osiągane poprzez nieustanną optymalizację używanych zasobów oraz wprowadzanie nieustających ulepszeń systemu.

Aby to osiągnąć do systemu należy wprowadzić wszelkie informacje na temat planowanej produkcji, lub wielkość sprzedaży danych dóbr wraz z przyjętymi zamówieniami na gotowe wyroby. Dzięki tak zebranym danym system jest gotowy do działania. Planowanie wykonywane jest w czasie rzeczywistym, wstecz bądź też naprzód.

System w wyniku swojej pracy oblicza czas pracy, koszty oraz opłacalność każdego zlecenia.