Telegraf

Za najprostszą i najbardziej intuicyjną definicję telekomunikacji można przyjąć następują definicję: telekomunikacja to przesyłanie informacji na odległość. W rozwoju tej dziedziny nauki i techniki można wymienić przynajmniej kilka wyraźniejszych etapów. Z pewnością, ogromną rolę odegrały tutaj dwa wynalazki: telegraf i telefon – każdy z nich był milowym krokiem w jej rozwoju. Pierwszy komercyjny telegraf został uruchomiony w kwietniu 1839 roku.

Był on właściwie udoskonaloną wersją elektromagnetycznego telegrafu. Alternatywna wersja omawianego urządzenia powstała w 1873 roku, a jej autorem był człowiek o nazwisku, które przeszło na stałe do historii, czyli Samuel Morse. W 1866 roku poprowadzono z kolei pierwszy transatlantycki kabel telegraficzny, co również było sporym przełomem w rozwoju telekomunikacji. Nieco później wynaleziony został pierwszy telefon, ale to jest już osobna historia.

Obecnie nie korzysta się już z telegrafu, jednak nie można zapominać, że ten wynalazek był niezwykle cenny dla ludzkości.