https://zapmaster.pl/ polichlorek winylu granulat

Wcześniej lub później ta kwestia musiała zostać poruszona i ciężko się dziwić, ponieważ jest ona bardzo ważna dla samej industrializacji. Mowa o skutkach społecznych dynamicznego rozwoju technicznego zakładów produkcyjnych, który można obserwować na całym świecie od dłuższego czasu. Jeden z podstawowych atrybutów współczesnego świata techniki to możliwość bardzo szybkiego wytwarzania dóbr w dużych ilościach.

Ta tempo i ta skala nie byłyby wykonalne, gdyby praca miała się opierać o ludzkie ręce. Dlatego właśnie stosuje się rozmaite maszyny, co ma jednak dalej idące skutki. Ludzie przestają być potrzebni zakładom produkcyjnym w takim stopniu, w jakim miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu.

Można bowiem coraz łatwiej zastępować ich maszynami, którym nie trzeba wypłacać pensji, opłacać świadczeń społecznych i organizować dla nich urlopów. Nie oznacza to, że fabryki mogą całkowicie obejść się bez ludzi, jednakże ich rola jest mniejsza i po prostu inna. Cenniejsi niż szeregowi pracownicy są na przykład menadżerowie.