XX wiek w telekomunikacji

www.primastudio.pl

XX wiek był bez wątpienia kluczowy dla rozwoju telekomunikacji. Postęp, który dokonał się w tym stuleciu odbył się na skalę nie znaną w historii ludzkości.

Na początku minionego stulecia mieliśmy przecież do dyspozycji telegraf oraz bardzo prymitywny telefon, podczas gdy dzisiaj każdy z nas dysponuje podłączonym do Internetu komputerem oraz „komórką”. Dlaczego właśnie w XX wieku dokonał się tak ogromny postęp w telekomunikacji? Z pewnością, było to ściśle związane z ogólnym rozwojem technologicznym, jaki wówczas miał miejsce.

Trzeba też przyznać, że na omawiane zjawisko miały również wpływ dwa konflikty światowe oraz zimna wojna. Rywalizacja militarna czy nawet wyścig zbrojeń zawsze pobudzały wynalazców i naukowców do wytężonej pracy.

Dla przykładu można przytoczyć tutaj fakt, że eksperyment, podczas którego stworzono prototyp dzisiejszego Internetu, sponsorowany był przez amerykańskie wojsko. W podobny sposób powstało również wiele innych urządzeń i idei ważnych dla telekomunikacji.