Telegraf

Za najprostszą i najbardziej intuicyjną definicję telekomunikacji można przyjąć następują definicję: telekomunikacja to przesyłanie informacji na odległość. W rozwoju tej dziedziny nauki i techniki

Era smartfonów

Stopniowa miniaturyzacja urządzeń elektronicznych to w tych czasach norma. Zjawisko to dotyczy również telefonów komórkowych, które mogą być nie tylko małe, ale także